טסט 2

Music is Life

NEW ALBUM AVAILABLE EVERYWHERE

News & Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.​

pexels-photo-1432379.jpeg

Tour diary

Music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination.

man-person-technology-music.jpg

Tour diary

Music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination.

pexels-photo-167483.jpeg

Tour diary

Music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination.

pexels-photo-1205405.jpeg

new album out now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Merch & Music

Upcoming Shows

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Indio, CA
Detroit Rocks
Venue Name
June 20, 2020
Austin, TX
SXSW
Venue Name
June 1, 2020
Indio, CA
Coachella
Venue Name
April 12, 2020

Diary

2009

Making the first beat wasn’t easy but it was our dream

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.​

adult-audio-bald-210913.jpg

Tour Vlogs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

Studio Diary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

נגן וידאו

Join the tribe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Music Is Life

NEW ALBUM AVAILABLE EVERYWHERE

Releases

pexels-photo-748838.jpeg

2018

Debut EP

pexels-photo-1228497.jpeg

2017

Trip Trax EP

Single

The Ride

Single

E Flat

Single

diamonds

Faithful, from "Fall" out now

new video

נגן וידאו

2016 - 2018

Working on the first EP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.​

pexels-photo-1205405.jpeg

Top 20 Indie albums of 2019

5/5
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Felix Brown
L.A.Weekly

Music is Life Live

Summer tour

Starts July 2, 2020

Coachella
April 12, 2020
Indio, CA
Venue Name
SXSW
June 1, 2020
Austin, TX
Venue Name
Detroit Rocks
June 20, 2020
Detroit, MI
Venue Name
Warped Tour
July 4, 2020
chicago, il
Venue Name
Warped Tour
July 4, 2020
chicago, il
Venue Name
Warped Tour
July 4, 2020
chicago, il
Venue Name

Tour History

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

2018
On tour 75%
2018
On tour 75%
2018
On tour 75%
0
Distance travelled
0
Days on the road

Past Shows

Coachella
April 12, 2020
Indio, CA
Venue Name
SXSW
June 1, 2020
Austin, TX
Venue Name
Detroit Rocks
June 20, 2020
Detroit, MI
Venue Name
Warped Tour
July 4, 2020
chicago, il
Venue Name
נגן וידאו
5/5
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Felix Brown
L.A.Weekly

Compare listings

לְהַשְׁווֹת