חוק המתווכים

קישור לספרים כפי שמופיעים באתר רשם המתווכים
https://www.gov.il/he/departments/general/studymaterial

ברוח תיקוני חקיקה בספר שעודכן לשנת 2020

חוקי המתווכים: חוק המתווכים במקרקעין

התווסף ס’ 3א’ לתקנות המתווכים במקרקעין

ס’ 11 לתקנות המתווכים במקרקעין

ס 12 לתקנות המתווכים במקרקעין

ס’ 13 תקנות המתווכים במקרקעין


נראה שירד תקנות המתווכים(סדר דין בדיון לפני ועדת משמעת ובערעור לבית משפט התשעד 2014