פרקטיקה רביעי

27.10.21  -  10:00-11:30 https://us02web.zoom.us/j/82198917325?pwd=MUd1QmNRMUMwRmhsa1Z4ditYTkxYQT09